07/12/2021 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hoài
春懷

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2014 22:14

 

Nguyên tác

柳顰梅笑各相惱,
詩債棋讎俱見尋。
莫道幽居無一事,
春來風物總關心。

Phiên âm

Liễu tần mai tiếu các tương não,
Thi trái kỳ thù câu kiến tầm.
Mạc đạo u cư vô nhất sự,
Xuân lai phong vật tổng quan tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu nhíu mày mai cười đều phiền não
Nợ văn thơ tìm kiếm giống bạn cờ
Xin đừng nói ẩn cư không có việc
Rất quan tâm xuân đến cảnh như mơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Xuân hoài