31/07/2021 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị tổ trưởng mới

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 08:41

 

Chị tổ trưởng mới
Trên tầng cao cao
Người người tin chị
Từ anh máng cào
Từ chị xe đẩy
Bác già tay khao[1]
Cả hòn đá nổi
Cả luồng than sâu
Cả gió nóng ran
Cả mây chạm đầu
Đều bầu cho chị
Cho người đồng chí
Chân đi thoăn thoắt
Dáng người hao hao
Tay nhanh như cắt
Lòng vui dạt dào.
Chị lớn lên rồi
Chân ngang tầm núi
Đời hăm hai tuổi
Tổ bốn mươi người.

Mỏ công trường mới
Nào ai dẫn đầu?
Chị tổ trưởng mới
Trên tầng cao cao.
Ta lên ta lên
Phá quang rừng rậm
Mở lòng đất ấm
Rút dòng than đen!

Chị tổ trưởng mới
Trên tầng cao cao
Mưa dầm nắng gội
Đứng mũi chịu sào
Học ăn nọc nói
Tay làm miệng hỏi
Em của mọi người
Chị của tất cả
Như chim như cá
Hoà trong nước, trời.

Đất nước thân yêu!
Những người con gái
Những người con trai
Như tia nắng bật
Trên đồng ban mai
Như tên vút thẳng
Ào lên dựng đời
Cẩm Phả, 1-8-1960

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960
[1] Cuốc than, cuốc đất từ trên cao xuống (tiếng của thợ mỏ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Chị tổ trưởng mới