30/11/2021 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hưu giá nhật phỏng Vương thị ngự bất ngộ
休假日訪王侍御不遇

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:10

 

Nguyên tác

九日馳驅一日閒,
尋君不遇又空還。
怪來詩思清人骨,
門對寒流雪滿山。

Phiên âm

Cửu nhật trì khu nhất nhật nhàn,
Tầm quân bất ngộ hựu không hoàn.
Quái lai thi tứ thanh nhân cốt,
Môn đối hàn lưu tuyết mãn san.

Dịch nghĩa

Chín ngày bận rộn mới được một ngày rảnh,
Đi thăm ông không gặp lại về không.
Nhưng đã biết vì sao thơ của ông có cốt cách thanh tao,
Khi thấy trước nhà ông là dòng suối lạnh, xa là tuyết đầy núi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chín ngày bận một ngày rảnh rỗi
Thăm vắng nhà nên phải về không
Nhưng tôi hiểu được thơ ông
Thanh tao vì cảnh nhà ông hữu tình
Vương thị ngự thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Hưu giá nhật phỏng Vương thị ngự bất ngộ