27/10/2020 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Quốc quy tăng (III)
鎮國歸僧(III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2015 09:41

 

Nguyên tác

極樂壺中寶剎層,
遊方何處促歸僧。
衲衣拋卻塵緣去,
錫杖飛來淨境登。
沙界回觀輕一粟,
金經看定演三乘。
滔滔試問利名客,
誰會禪心一點燈。

Phiên âm

Cực lạc hồ trung[1] bảo sái tằng,
Du phương hà xứ xúc quy tăng.
Nạp y phao khước trần duyên khứ,
Tích trượng phi lai[2] tĩnh cảnh đăng[3].
Sa giới[4] hồi quan khinh nhất túc,
Kim kinh khan định diễn tam thằng[5].
Thao thao thí vấn lợi danh khách,
Thuỳ hội thiền tâm nhất điểm đăng.

Dịch nghĩa

Chùa cổ mấy tầng giữa chốn cực lạc hồ trung,
Vị sư ở đây đã đi du ngoạn nơi nào rồi.
Khoác áo cà sa dứt bỏ duyên trần tục,
Cưỡi gậy tích trượng bay lên miền tĩnh cảnh.
Quay đầu nhìn lại thế giới sa bà chỉ như một hạt thóc,
Kinh báu xem xong để diễn thuyết, giảng đạo tam thừa.
Thao thao thử hỏi khách lợi danh,
Ai hay lòng thiền sáng như một ngọn đèn.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Giữa hồ cổ sái mấy tầng cao,
Tăng sư hành cước ở phương nao.
Cà sa áo khoác duyên trần dứt,
Tích trượng bay lên cảnh giới siêu.
Thế giới sa bà như hạt gạo,
Xem qua kinh báu giảng thao thao.
Lợi danh thử hỏi ai nào biết,
Lòng thiền một ngọn sáng như sao.
Bài thơ này chép trong Thăng Long tam thập vịnh 昇龍三十詠 (ký hiệu A.1804, chưa rõ người soạn và niên đại).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Thế giới thần tiên trong quả bầu, ám chỉ cảnh tiên. Tích Phí Trường Phòng trong sách Linh dị ký.
[2] Cưỡi gậy tích trượng, thể hiện vị thiền sư tu hành đắc đạo, pháp thuật cao siêu, có thể cưỡi gậy tích trượng mà bay đi.
[4] Thế giới sa bà, thế giới trần gian.
[5] Còn âm đọc là “tam thặng”, “tam thừa”. Ba loại phương pháp, đường lối giáo thuyết dẫn đạo chúng sinh đạt tới giải thoát (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát).
[3] Thuật ngữ Phật giáo chỉ Phật pháp, vì Phật pháp như đèn chiếu rọi, phá tan tà ác, hắc ám, vô minh. Truyền đăng 傳燈: truyền bá Phật pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trấn Quốc quy tăng (III)