17/07/2024 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mua cau chọn những buồng sai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 28/03/2008 08:45

 

Mua cau chọn những buồng sai,
Mua trầu chọn những trăm hai lá vàng.
Cau tiện ngang, trầu vàng ngắt ngọn,
Thời buổi nầy kén chọn làm chi,
Sao em chẳng lấy chồng đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mua cau chọn những buồng sai