23/06/2024 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với con voi bất nghĩa

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2014 21:17

 

Bất nghĩa hay là trung nghĩa đây?
Dốc lòng phò chúa lỡ phân thây
Canh trời một nhát đao riêng chịu
Rỉ máu ngàn sau trả đất này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Với con voi bất nghĩa