09/12/2022 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với con voi bất nghĩa

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2014 21:17

 

Bất nghĩa hay là trung nghĩa đây?
Dốc lòng phò chúa lỡ phân thây
Canh trời một nhát đao riêng chịu
Rỉ máu ngàn sau trả đất này
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Với con voi bất nghĩa