14/04/2024 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hoa Thanh cung
過華清宮

Tác giả: Lý Ước - 李約

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 16:34

 

Nguyên tác

君王遊樂萬機輕,
一曲霓裳四海兵。
玉輦升天人已盡,
故宮猶有樹長生。

Phiên âm

Quân vương du lạc vạn cơ khinh,
Nhất khúc nghê thường tứ hải binh.
Ngọc liễn thăng thiên nhân dĩ tận,
Cố cung do hữu thụ trường sinh.

Dịch nghĩa

Vua vui chơi, xem nhẹ tất cả mọi vụ việc,
Vũ khúc nghê thường trong khi binh đao đã nổi lên khắp nơi.
Xe người kéo cẩn ngọc cùng người ngồi đã lên trời,
Cung xưa chỉ còn cây cổ thụ là còn mãi mãi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua ham hưởng lạc, sự coi khinh
Xem múa nghê thường lúc chiến chinh
Xe ngọc cùng người lên thượng giới
Cung xưa cổ thụ mãi tươi xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ước » Quá Hoa Thanh cung