10/02/2023 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mục nhân tình

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/04/2019 10:20

 

Nhà nghèo rụng rốn cứ rung rinh
Gạo hết, tiền vơi, mục linh tinh
Bệnh đến nấu ăn chờ nắng nghĩa
Thuốc về sắc uống đón mưa tình
Loay hoay nhặt củi cười thân dậu
Lúc lắc tìm cây khóc bóng hình
Lênh đênh một kiếp đời ba bảy
Thấy hết trò đời bạc trắng tinh.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mục nhân tình