07/12/2022 05:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu chiến
後戰

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2013 09:12

 

Nguyên tác

將士看相雄勇哉,
東關敵退量天時。
明軍恃勢行侵掠,
大越堅心戰守才。
謀力充盈投古是,
江山美麗發相來。
王頒衣帽回鄉館,
擱劍支陵想甚時。

Phiên âm

Tướng sĩ khán tương hùng dũng tai,
Đông Quan[1] địch thoái lượng thiên thời.
Minh quân thị thế hành xâm lược,
Đại Việt kiên tâm chiến thủ tài.
Mưu lực sung doanh đầu cổ thị,
Giang sơn mĩ lệ phát tương lai.
Vương ban y mạo hồi hương quán,
Các kiếm Chi Lăng[2] tưởng thậm thời.

Dịch nghĩa

Quân sĩ và tướng lĩnh nhìn nhau thật tự hào hùng dũng
Vì thành Đông Quan giặc đã đầu hàng vô điều kiện để rút chạy
Trước đây nhà Minh cậy thế mạnh đến chiếm nước ta
Đại Việt đã phải bền gan đánh giữ một cách tài tình
Đó là nhờ vào mưu lực của những người yêu nước
Đến nay đã thắng, tương lai sẽ phát triển huy hoàng
Việc lớn xong rồi, vua ban mũ áo Đại vương cho ta về quê quán
Tuy đã cất đi thanh kiếm Chi Lăng nhưng vẫn nhớ những ngày oanh liệt

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Tướng sĩ nhìn nhau hùng dũng thay
Đông Quan giặc rút sáng trời mây
Nhà Minh cậy thế sang xâm lấn
Đại Việt kiên gan đánh giữ tài
Mưu sức dồi dào gieo thuở ấy
Non sông đẹp đẽ phát từ nay
Vua ban mũ áo về quê quán
Gác kiếm Chi Lăng nhớ những ngày

Bài thơ do cụ Hồ Nam ở thôn Đọ, Thanh Châu cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004
[1] Nay là Hà Nội. Ngày 29/12/1427 Vương Thông bắt đầu cho quân rút lui, đến ngày 3/1/1428 thì đất nước sạch bóng quân xâm lăng.
[2] Theo "Ngọc phả triều hậu Lê" và truyền thuyết, Vũ Cố có công trong trận đánh chém Liễu Thăng trên đỉnh núi Mã Yên tại chiến trận Chi Lăng ngày 10/10/1427.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Hậu chiến