29/05/2022 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán lữ hành

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:44

 

Mênh mông sầu cũ ngoài thiên cổ
Chịu khuất mành trưa quán lữ hành
Dấu ngựa đường xưa sương lại ố
Tương tư hồn trúc mỏi lên cành
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Quán lữ hành