10/08/2020 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm thu trông giăng

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:46

 

Đêm thu giăng sáng một trời
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh
Nghĩ cho muôn vật hoá sinh
Ở trong vũ trụ cái hình ra chi!
Giăng kia tròn được mấy khi?
Hoa kia nở được mấy thì, hỡi hoa?
Gái tơ quá lứa đã già!
Con tằm rút ruột thời là rộng[1] non
Khúc sông bồi lấp nên cồn!
Dâu xanh bãi bể, đá mòn nước khe!
Đồng không con đóm lập loè
Khách trần lối ấy đi về những ai
Hình kia đúc tự thợ Giời
Tình kia hoạ mới ra ngoài khuôn xanh
Vọng phu[2] còn đá còn trinh
Tiền Đường[3] còn sóng trung tinh hãy còn
Dẫu cho sông cạn, đá mòn
Trung hồn khôn thác, trinh hồn khôn tan
Cho hay những khách trần hoàn
Nghìn xưa ở lại thế gian mấy mà!
Trông lên một mảnh giăng tà
Soi chung kim bổ biết là những ai
Mà người kim cổ những ai?...
(Tản Đà tùng văn, 1922)

Sách Tản Đà vận văn in tên bài thơ là Trông giăng cảm tưởng và không có câu cuối.

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
3. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[] Nhộng. Sách Tản Đà vận văn in là “dộng”.
[2] Ở bên Tàu có Vọng phu, tương truyền ngày xưa có người đàn bà tiễn chồng đi lính xa, trèo lên đỉnh núi ấy mà đứng trông, rồi hoá ra hình hòn đá.
[3] Ông Ngũ Tử Tư là trung thần của nước Ngô, can vua nước Ngô mà bị giết, bỏ vào túi da vứt xuống sông Tiền Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Đêm thu trông giăng