18/01/2022 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 5
遊長寧公主流杯池其五

Tác giả: Thượng Quan Chiêu Dung - 上官昭容

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/08/2016 16:43

 

Nguyên tác

參差碧岫聳蓮花,
潺湲綠水瑩金沙。
何須遠訪三山客﹖
今人已到九仙家。

Phiên âm

Sâm si bích tụ tủng liên hoa,
Sàn viên lục thuỷ oánh kim sa.
Hà tu viễn phỏng tam sơn khách?
Kim nhân dĩ đáo cửu tiên gia.

Dịch nghĩa

So le với núi biếc là các bông hoa sen cao ngồng,
Nước suối trong xanh chảy trên cát vàng có đá sỏi đẹp như ngọc.
Đâu cần phải lên núi tìm ba ông đạo sĩ?
Người đời nay đã đến nhà (tức ao Lưu Bôi) của chín vị tiên rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bông sen cao so le núi biếc
Bờ cát vàng đùa nước trong xanh
Cần chi đạo sĩ đi thăm
Người đời nay đến chín nàng nữ tiên.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Quan Chiêu Dung » Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 5