04/10/2022 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Thục địa giai nhân
憶蜀地佳人

Tác giả: Lạc Tân Vương - 駱賓王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 19:42

 

Nguyên tác

東西吳蜀關山遠,
魚來雁去兩難聞。
莫怪常有千行淚,
只為陽臺一片雲。

Phiên âm

Đông tây Ngô Thục quan san viễn,
Ngư lai nhạn khứ lưỡng nan văn.
Mạc quái thường hữu thiên hàng lệ,
Chỉ vị Dương Đài[1] nhất phiến vân.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thục Ngô xa cách quan san
Nhạn đi cá đến muộn màng tăm hơi
Trách gì ngàn giọt lệ rơi
Chỉ vì một phiến mây nơi Dương Đài.
[1] Nơi nữ thần núi Vu buổi sớm làm mây buổi chiều làm mưa. Vu Sơn, Vu Giáp là hai ngọn núi bên cạnh đầm Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc nơi gắn với truyền thuyết Sở Tương Vương đời Chiến Quốc ân ái với giai nhân là nữ thần núi Vu làm ra mây mưa, khi tỉnh dậy chỉ là giấc mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lạc Tân Vương » Ức Thục địa giai nhân