15/08/2020 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tham vàng phụ ngãi ai ơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 11:14

 

Tham vàng phụ ngãi ai ơi,
Vàng thời đã hết ngãi tôi vẫn còn.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tham vàng phụ ngãi ai ơi