03/02/2023 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoảng qua

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2009 19:32

 

Em như trái đậu trên cành
Ướp hương trời đất... chín... thành tương tư
Giữa đời thường, thực và mơ
Anh như ngọn gió... bất ngờ thoảng qua.
Nguồn: Nếu anh biết được, NXB Hội nhà văn, 1995.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Thoảng qua