28/09/2022 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáo thụ tạp vịnh kỳ 2
教授雜詠其二

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 04:59

 

Nguyên tác

可憐織女星,
化為馬郎婦。
烏鵲疑不來,
迢迢牛奶路。

Phiên âm

Khả liên chức nữ tinh,
Hoá vị mã lang phụ.
Ô thước nghi bất lai,
Điều điều ngưu nãi lộ.

Bản dịch của Phan Văn Các

Thương thay sao Chức Nữ
Thành vợ Mã Lang rồi
Ô Thước ngờ không tới
Dằng dặc Đường sữa dài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Giáo thụ tạp vịnh kỳ 2