01/12/2022 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi thiện ngâm
為善吟

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2009 22:34

 

Nguyên tác

人之為善事,
善事義當為。
金石猶能動,
鬼神其可欺。
事須安義命,
言必道肝脾。
莫問身之外,
人知與不知。

Phiên âm

Nhân chi vi thiện sự,
Thiện sự nghĩa đương vi.
Kim thạch do năng động,
Quỷ thần kỳ khả khi.
Sự tu an nghĩa mệnh,
Ngôn tất đạo can tỳ.
Mạc vấn thân chi ngoại,
Nhân tri dữ bất tri.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Người ta làm việc thiện
Việc thiện là nghĩa chung
Vàng đá còn lay nổi
Quỷ thần khôn dối xong
Việc nên yên nghĩa mệnh
Nói phải giãi gan lòng
Ngoài mình đừng phải hỏi:
"Người khác biết hay không?"
Nguồn: Ngô Tất Tố (Thơ, thơ dịch, bình thơ), NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Vi thiện ngâm