31/05/2024 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Nhĩ hà
渡珥河

Tác giả: Phan Huy Chú - 潘輝注

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 08:40

 

Nguyên tác

仰奉恩綸賦者華,
春風穩泛珥河槎。
興馳五嶺通時極,
望斷三江隔晚霞。
樽酒離歌鄉思緲,
雪泥鴻爪客程賒。
周星屈指歸軿好,
豈是東津悵覺涯。

Phiên âm

Ngưỡng phụng ân luân phú giả hoa,
Xuân phong ổn phiếm Nhị hà tra.
Hứng trì Ngũ Lĩnh thông thời cực,
Vọng đoạn Tam Giang cách vãn hà.
Tôn tửu ly ca hương tứ diểu,
Tuyết nê hồng trảo khách trình xa.
Chu tinh khuất chỉ quy bình hảo,
Khởi thị đông tân trướng giác nha.

Dịch nghĩa

Đội ơn trên được đi sứ sang Trung Hoa
Theo gió xuân bè bình yên đi trên sông Nhị
Cảm hứng ruổi theo Ngũ Lĩnh cùng điểm chót của thời gian
Tầm nhìn dừng ở Tam Giang, bị ngăn bởi ráng chiều
Chén rượu lời ca đưa tiễn, lòng nhớ quê nhà vời vợi
Bão tuyết vuốt chim hồng, hành trình còn xa
Năm tháng, bấm đốt tay ngày về tốt lành
Há chi qua bến đông buồn nỗi chân trời góc bể.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ơn trên vâng được sứ Trung Hoa
Sông Nhị gió xuân thuyền lướt qua
Ngũ Lĩnh, thời gian bay điểm chót
Tam Giang nhìn vướng, ráng chiều sa
Chia tay ca rượu lòng quê dội
Bão tuyết chim hồng, dặm tuyết xa
Bấm đốt hành trình, về sớm hẹn
Bến đông nào xá nỗi thiên nha…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Chú » Độ Nhĩ hà