07/12/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn thắp

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 30/04/2008 03:26

 

Không đêm nào từ chia tay điện ngủ
Gác ba về ma cửa gõ tên thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đèn thắp