26/10/2021 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương tóc

Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương - Đỗ Thị Hoa Lý

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2012 21:43

 

Em ngồi hong tóc trước sân
Gió đưa hương bưởi toả gần, bay xa
Hành quân anh ghé qua nhà
Tắm mùi hương ấy để mà nhớ nhung
Miền Tây mây núi điệp trùng
Mùi hương thân thiết theo cùng tháng năm
Chốt cao chẳng quản ngại ngần
Mùi hương theo mỗi bước chân dặm dài
Chiều nay bóng xế non Đoài
Ai ngồi hong tóc ngóng ai cuối trời!
Ki-ép, ngày 10.9.2002
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương » Hương tóc