30/06/2022 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có một thời để yêu
Есть время любить

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi xinbac-tibo vào 03/06/2007 05:13

 

Nguyên tác

Есть время любить,
Есть - писать о любви.
Зачем же просить:
"Мои письма порви"?
Мне радостно -
Жив на земле человек,
Который не видит,
Что времени снег
Давно с головой
Ту девчонку занес,
Что вдоволь хлебнула
И счастья, и слез...
Не надо просить:
"Мои письма порви!"
Есть время любить,
Есть - читать о любви.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Có một thời để yêu
Có một thời về tình yêu sẽ viết
Tại sao anh cứ yêu cầu:
“Thư của anh hãy đốt!”
Em rất vui mừng
Rằng có một người ở chốn trần gian
Người này không hề biết
Rằng tuyết của thời gian
Từ lâu trên đầu tóc
Của cô gái đã mang
Rằng cô đã từng
Nếm trải niềm vui và nước mắt…
Anh chớ yêu cầu:
“Thư của anh hãy đốt!”
Có một thời để yêu
Có một thời về tình yêu sẽ đọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Có một thời để yêu