30/07/2021 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương An công vãn chương tam thủ kỳ 1
襄安公挽章三首其一

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2019 12:01

 

Nguyên tác

靈車五皷陟峰椒,
夾路香花湧海潮。
文佛生來文士葬,
西天此去不曾遙。

Phiên âm

Linh xa ngũ cổ trắc phong tiêu,
Giáp lộ hương hoa dũng hải triều.
Văn phật sinh lai, văn sĩ táng,
Tây thiên thử khứ bất tằng diêu.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Linh xa theo trống giục lên cao
Bên lộ hương hoa tựa nước trào
Văn phật ra đời, văn sĩ mất
Tây phương trốn ấy hẳn tiêu dao
Rút từ Thương sơn thi tập, quyển 32 (Bạch bí), tờ 3ab.

Bài thơ làm năm Tự Đức thứ 7 (1854).

Nguồn: Nguyễn Khuê, Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tương An công vãn chương tam thủ kỳ 1