28/05/2024 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu
Automne

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 06/06/2007 16:39

 

Nguyên tác

Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux
Et son boeuf lentement dans le brouillard d'automne
Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux

Et s'en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d'amour et d'infidélité
Qui parle d'une bague et d'un coeur que l'on brise

Oh! l'automne l'automne a fait mourir l'été
Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises.

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Mù sương bác nông phu chân vòng kiềng dắt bò
Chậm bước ra đi trong sương mù mùa thu
Đang che khuất những xóm nghèo xấu hổ

Chân bước miệng ngân nga
Bài ca về tình yêu và lòng bội bạc
Chuyện nhẫn thề chuyện trái tim tan nát

Ôi! Mùa thu mùa thu đã giết chết mùa hè
Giữa sương mù hai bóng xám ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Mùa thu