04/07/2022 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành
少年行

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Hà Như vào 01/11/2012 08:22

 

Nguyên tác

遺卻珊瑚鞭,
白馬驕不行。
章台折楊柳,
春日路傍情。

Phiên âm

Di khước san hô[1] tiên,
Bạch mã kiêu bất hành.
Chương Đài[2] chiết dương liễu,
Xuân nhật lộ bàng tình.

Dịch nghĩa

Bỏ quên roi san hô
Ngựa trắng bướng bỉnh không chịu đi.
Bẻ cành liễu Chương Đài,
Chút tình tứ bên đường mùa xuân.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Roi san hô đã buông lơi,
Xoay quanh ngựa trắng dục hoài không đi.
Chương đài cành liễu đấy kia,
Ngày xuân mong được chút chi dọc đường.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Roi làm bằng cành san hô, vật biểu hiện của người quý phái, sang trọng.
[2] Liễu Chương Đài. Hàn Hoằng đời Đường lấy người kỹ nữ là Liễu thị, đi làm quan nơi xa để Liễu ở lại đường Chương Đài ở Trường An, có bài thơ gửi về có câu: “Chương Đài liễu, Chương Đài liễu; Tích nhật thanh thanh, kim tại phủ?” Cuối năm Thiên Bảo, Liễu thị bị tướng Phiên cướp mất sau Hốt Tuấn cướp lại được trả lại cho Hàn Hoằng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Thiếu niên hành