01/07/2022 02:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 1

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2006 07:45

 

Xuân này nào phải cái xuân xưa,
Có sớm ư? thời lại có trưa.
Cửa đông hoa còn thưa thớt bóng,
Buồng thoa oanh khéo dập dìu tơ
Phong lưu trước mắt bình hương nguội,
Quang cảnh trong đời chiếc gối mơ.
Cân vàng nửa khắc xuân lơ lửng,
Phố liễu trăm đường khách ngẩn ngơ.
感舊送新春之作 - Cảm năm cũ, tiễn xuân mới.

Đề bài thơ hơi lạ. Người ta thường nói "Tống cựu nghênh tân" (tiễn năm cũ, đón mừng năm mới), ở đây lại Tống tân xuân. Vì thế ông Nguyễn Lộc đã dịch: Bài thơ làm cảm năm cũ, tiễn đưa năm mới. (NXB Văn học, Hà Nội, 1982)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 1