07/07/2022 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở đời nên phải chiều đời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 10:34

 

Ở đời nên phải chiều đời,
Chồng thời như cú, vợ thời như tiên.
Bởi chưng bố mẹ em tham bạc, tham tiền,
Cho nên cú ở với tiên cùn đời.
Bao giờ mãn kiếp, con cú kia ơi?
Thì tiên với cú mới rời được nhau!
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở đời nên phải chiều đời