18/09/2021 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn dạ thứ Phan Dân nguyên vận
寒夜次潘岷原韻

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2019 08:16

 

Nguyên tác

一片西風作楚聲,
臥聞落葉打窗鳴。
不知十月江寒重,
陡覺三更布被輕。
霜壓啼烏驚月上,
夜驕飢鼠闞燈明。
還家夢繞江湖闊,
薄醉醒來句忽成。

Phiên âm

Nhất phiến tây phong tác Sở thanh[1],
Ngoạ văn lạc diệp đả song minh.
Bất tri thập nguyệt giang hàn trọng,
Đẩu giác tam canh bố bị khinh.
Sương áp đề ô kinh nguyệt thượng,
Dạ kiêu cơ thử khám đăng minh.
Hoàn gia mộng nhiễu giang hồ khoát,
Bạc tuý tinh lai cú hốt thành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió tây thổi điệu u buồn,
Nằm nghe lá rụng điên cuồng gõ song.
Tháng mười sông nước lạnh căm,
Canh ba choàng thức chăn mền giá băng.
Sương rơi quạ sợ kêu trăng,
Đêm sâu chuột đói dòm đèn chẳng ra.
Giang hồ mộng muốn về nhà,
Hết say tỉnh dậy viết ra thơ sầu.
[1] Âm thanh, khúc điệu nước Sở. Sau khi Tần chiếm sáu nước trong đó có nước Sở, dân Sở làm ra những khúc nhạc, điệu hát hoặc thi ca u buồn, thống thiết, cho nên nói “Sở thanh” là để chỉ những khúc điệu buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Hàn dạ thứ Phan Dân nguyên vận