29/01/2023 14:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tế Nguyên hàn thực kỳ 4
濟源寒食其四

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/06/2021 23:08

 

Nguyên tác

莓苔井上空相憶,
轆轤索斷無消息。
酒人皆倚春發綠,
病叟獨藏秋發白。

Phiên âm

Môi đài tỉnh thượng không tương ức,
Lộc lô sách đoạn vô tiêu tức.
Tửu nhân giai ỷ xuân phát lục,
Bệnh tẩu độc tàng thu phát bạch.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giếng rêu cùng nhớ đến nhau
Bặt không tin tức dây gầu đứt đôi
Rượu nhờ xuân phát xanh tươi
Già rồi bệnh tật trắng đời ẩn thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Tế Nguyên hàn thực kỳ 4