07/07/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lao Lao đình tống khách
勞勞亭送客

Tác giả: Liễu Đình Phương - 柳應芳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 03:27

 

Nguyên tác

勞勞亭下路東西,
翻遣行人到此迷。
山鳥似經離別過,
至今不敢盡情啼。

Phiên âm

Lao Lao đình hạ lộ đông tê,
Phiên khiển hành nhân đáo thử mê.
Sơn điểu tự kinh ly biệt quá,
Chí kim bất cảm tận tình đề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đình Lao Lao đông tây chia nhiều lộ
Khiến người đi đến đấy dễ lạc đường
Loài chim núi qua nơi ly biệt ấy
Đến nay nào dám cất tiếng kêu thương
Đình Lao Lao tại huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, là nơi đưa tiễn xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Đình Phương » Lao Lao đình tống khách