21/06/2021 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền đường ngoạn nguyệt
前堂玩月

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:01

 

Nguyên tác

軒空几靖月斜侵,
胡影天光一色陰。
萬斛銀珠篩水面,
一條碧練劈波心。
竹籬風拂聲聲細,
樹岸霜稀望望深。
何處禪鐘三五叩,
令人清爽冷塵㯲。

Phiên âm

Hiên không kỷ tĩnh nguyệt tà xâm,
Hồ ảnh thiên quang nhất sắc âm.
Vạn hộc ngân châu sư thuỷ diện,
Nhất điều bích luyện phách ba tâm.
Trúc ly phong phất thanh thanh tế,
Thụ ngạn sương hy vọng vọng thâm.
Hà xứ thiền chung tam ngũ khấu,
Lệnh nhân thanh sảng lãnh trần khâm.

Dịch nghĩa

Hiên trống, ghế vắng, trăng chiếu nghiêng,
Sắc trời, ảnh hồ, một vệt tối sẫm.
Như có hàng vạn đấu ngọc sáng rây trên mặt nước,
Một dải lụa biếc bổ đôi tâm sóng.
Gió lay rặng trúc khẽ lao xao,
Sương mỏng bao phủ, bờ cây nhìn sâu hút.
Đâu đó vọng lại dăm ba tiếng chuông chùa,
Khiến lòng người sảng khoái thanh tịnh, rũ sạch bụi trần.

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Hàng hiên tịch mịch ánh trăng nghiêng,
Trời, nước âm u một ảnh hình.
Mặt sóng như gieo nàng hạt ngọc,
Lòng hồ chia nửa dải tơ xanh,
Lao xao rặng trúc, hương thoang thoảng.
Thăm thẳm bờ cây, sương mỏng manh.
Đâu đó chuông chùa ba bốn tiếng,
Cho người thanh thản nhạt đua tranh.
1831

Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 3(20), 1994
2. Tạp chí Hán Nôm, số 5(72), 2005
3. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Tiền đường ngoạn nguyệt