02/07/2022 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ thứ với con người

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2010 05:41

 

Nghe Trịnh Công Sơn

Thưa tất cả nhà thơ đến mấy mươi mẫu tự
Hay là hơn bảy nốt nhạc không lời?
Không tráng khúc. Cùng loài người lữ thứ
Từ trần gian đến địa ngục, thiên đàng.
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm, NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Lữ thứ với con người