20/02/2020 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nhân loại vốn bao la”
“L’immensité de l’humanité”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:30

 

Nguyên tác

L’immensité de l’humanité,
Le Temps passé vivace et bon père,
Une entreprise à jamais prospère :
Quelle puissante et calme cité !

Il semble ici qu’on vit dans l’histoire.
Tout est plus fort que l’homme d’un jour.
De lourds rideaux d’atmosphère noire
Font richement la nuit alentour.

Ô civilisés que civilise
L’Ordre obéi, le Respect sacré !
Ô, dans ce champ si bien préparé,
Cette moisson de la seule Église !

Bản dịch (của Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn)

Nhân loại vốn bao la
Thời gian trôi qua như cha hiền hay nói
Như một hãng buôn luôn thịnh vượng,
Giữa thành đô mạnh mẽ yên bình.

Chúng ta sống ở đây dường như trong lịch sử
Mọi sự mạnh hơn người của mỗi ngày.
Những bức màn không khí nặng, màu đen.
Làm cho vùng ngoại vi thêm tăm tối.

Hỡi những người văn minh
Khép mình vào Trật tự
Và niềm Tôn Trọng thiêng liêng!
Ôi trong cánh đồng ấy đã chuẩn bị sẵn sàng
Mùa gặt lớn của một mình Hội Thánh.
London, 1875, 1877

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Nhân loại vốn bao la”