29/11/2022 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú lục thủ kỳ 5
絕句六首其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:59

 

Nguyên tác

舍下筍穿牆,
庭中藤刺檐。
地晴絲冉冉,
江白草纖纖。

Phiên âm

Xá hạ duẫn xuyên tường,
Đình trung đằng thích thiềm.
Địa tình ty nhiễm nhiễm,
Giang bạch thảo tiêm tiêm.

Dịch nghĩa

Dưới nhà, măng mọc chui qua tường,
Trong nhà dây leo chắn hàng hiên.
Đất tạnh tơ phất phơ,
Sông trắng cỏ mơn mởn.

Bản dịch của Phan Ngọc

Chân nhà măng mọc xuyên tường
Ngoài sân tre chọc thngr ngang mái nhà
Đất lành liễu khéo buông tơ
Cỏ non mơn mởn bên bờ sông trong
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú lục thủ kỳ 5