30/11/2020 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đâu mà chẳng thấy về (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2015 14:16

 

Đi đâu mà chẳng thấy về,
Hay là mắc phải bùa mê đâu rồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi đâu mà chẳng thấy về (II)