21/01/2022 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành ngẫu thành kỳ 1
江行偶成其一

Tác giả: Lê Hoằng Dục - 黎弘毓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2020 16:27

 

Nguyên tác

流水悠悠興莫窮,
蓬窗希瑟笑漁翁。
草青易見沙鷗白,
樹密難藏晚日紅。
無意打船千疊浪,
有情送客一帆風。
幾多陳迹經過處,
顧盻江山落眼中。

Phiên âm

Lưu thuỷ du du hứng mạc cùng,
Bồng song hy sắt tiếu ngư ông.
Thảo thanh dị kiến sa âu bạch,
Thụ mật nan tàng vãn nhật hồng.
Vô ý đả thuyền thiên điệp lãng,
Hữu tình tống khách nhất phàm phong.
Kỷ đa trần tích kinh qua xứ,
Cố phán giang sơn lạc nhãn trung.

Dịch nghĩa

Dòng nước bao la vô cùng hứng thú
Dựa cửa thuyền dừng đàn cười chàng ngư phủ
Cỏ xanh nên dễ thấy chim cò trắng
Cây rậm nhưng khó giấu bóng chiều hồng
Ngàn lớp sóng vô ý vỗ mạn thuyền
Một luồng gió tỏ tình đưa buồm khách
Bao nhiêu dấu cũ đã kinh qua
Sông núi tư bề mắt thấy xa

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Dòng nước bao la hứng chẳng cùng
Dừng đàn bên nốc chế ngư ông
Cỏ xanh dễ thấy cò phơi trắng
Cây rậm khôn che bóng xế hồng
Vô ý vỗ thuyền ngàn sóng dậy
Hữu tình đưa khách một buồm giong
Biết bao dấu cũ từng qua đó
Sông núi tư bề mắt ngắm trông
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hoằng Dục » Giang hành ngẫu thành kỳ 1