23/06/2021 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Địch Lộng sơn
笛弄山

Tác giả: Trần Huy Liễn - 陳輝璉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 23:05

 

Nguyên tác

鄭祖江防住此山,
石碑長記眼猶觀。
古庵峒口誰初置,
白骨巖腰棄已寒。
歷代干戈留戰壘,
何時王帝息爭端。
泊船手插三香炷,
聊吊前人死不安。

Phiên âm

Trịnh tổ giang phòng trú thử san,
Thạch bi trường ký nhãn do quan.
Cổ am động khẩu thuỳ sơ trí,
Bạch cốt nham yêu khí dĩ hàn.
Lịch đại can qua lưu chiến luỹ,
Hà thì vương đế tức tranh đoan.
Bạc thuyền thủ tháp tam hương chú,
Liêu điếu tiền nhân tử bất an.

Dịch nghĩa

Ngài Trịnh tổ phòng giữ đóng quân ở núi này,
Bia đá ghi việc còn trông rõ.
Ngôi chùa cổ nơi cửa động,
Còn xương trắng rơi dưới sườn non.
Các đời đánh nhau, dấu vết chiến luỹ còn trơ,
Biết đến bao giờ các đế vương mới hết giao tranh.
Cắm thuyền lên bờ thắp ba nén hương cầu nguyện,
Mong oan hồn xưa hiểu thấu nỗi lòng.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Giữ sông Trịnh tổ đóng nơi này,
Bia đá còn ghi mấy kẻ hay.
Ai dừng chùa xưa nơi cửa động,
Sườn non xương trắng rã bên cây.
Can qua mấy độ trơ đồn luỹ,
Tranh đấu bao giờ mới nghỉ tay.
Chết chẳng yên mồ người thuở trước,
Dừng thuyền xin viếng nén hương đây.
Bài thơ được chép trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển của Bùi Đức Hãn ở thôn Yên Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Núi thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Dưới núi có đền thờ Trương Phụ, tướng thời Minh, được dựng khoảng sau khi vua Lê lên ngôi. Đền có tên là Trung Nghĩa từ. Đã có lần dưới triều Lê, sứ Việt Nam sang Trung Quốc về, cùng người Việt cử đại lễ tế phong cho 5 vị tướng tử trận triều Minh tại đây. Câu đối của Hải Trào đình nguyên Phạm Đôn Lễ ở Hưng Nhân, Thái Bình tại đền: “Bại tử hữu thanh, lĩnh hạ do lưu chinh khí cốt; Bang giao vô kế, dân trung nan khuyến phụng thần linh” (Chết trận nổi tiếng thua, dưới núi rụng rời còn khí cốt; Bang giao đành vạch kế, trong dân khó nói đó thần thiêng). Đền này nay đã bỏ hết tượng các tướng bại tử đi và biến thành chùa thờ Phật từ năm 1985, do sư bản tự Thích Thanh Quý xếp đặt.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liễn » Địch Lộng sơn