25/01/2022 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi bạn bên sông nhà bão

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:36

 

Tặng Thanh Hào

Sớm nghe chuông thỉnh chùa ngân sóng
Chiều sửa câu thơ giữa luống vàng
Trang văn gió cuốn, trang vườn bão
Thôi! Lại gieo mầm sau mộng tan
Sửa 2005
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Gửi bạn bên sông nhà bão