29/01/2022 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sụt áp

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/05/2008 00:02

 

Đã lũ suối mưa rừng gió táp
Tình còn sụt áp chữ vô tâm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Sụt áp