25/07/2024 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều chiều ra đứng bờ sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 12:29

 

- Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hỏi thăm chú lái, nào chồng em đâu?

- Chồng em đang ở Khuê Cầu
Đánh thua quay đất những đầu tháng giêng
Cầm khăn, bán áo, cổ kiềng
Bán nón quai lụa, bán chiêng cố nồi
Bây giờ túng lắm em ơi!
Có tiền riêng giấu mẹ mà nuôi lấy chồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiều chiều ra đứng bờ sông