25/09/2020 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang châu - Tại Khê Động
江州-在谿洞

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/01/2018 00:18

 

Nguyên tác

司馬琵琶昔日歌,
天涯流落事如何。
若行今日江州路,
應是青衫淚更多。
老母越南垂白髮,
病妻燕北寄黃昏。
瘴煙蠻雨交州客,
三處相思一夢魂。

Phiên âm

Tư Mã tỳ bà tích nhật ca,
Thiên nhai lưu lạc sự như hà.
Nhược hành kim nhật Giang Châu lộ,
Ưng thị thanh sam lệ cánh đa.
Lão mẫu Việt Nam thuỳ bạch phát,
Bệnh thê Yên Bắc ký hoàng hôn.
Chướng yên Man vũ Giao Châu khách,
Tam xứ tương tư nhất mộng hồn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tì bà xưa người Tư Mã hát,
Có nhiều không lưu lạc góc trời.
Hôm nay nếu xuống Giang Châu,
Áo xanh chắc đẫm lệ sầu nhiều hơn.
Nghĩ Việt Nam mẹ hờn tóc trắng,
Gửi thân chiều Yên Bắc vợ đau.
Mưa dai sương chướng Giao Châu,
Ba nơi thương nhớ về đâu mộng hồn.
Khê Động còn gọi là Lĩnh Nam Khê Động, nơi người Tráng, Miêu, Đồng tụ tập cư ngụ, có suối, động dễ trồng trọt, săn bắn, trao đổi hàng hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Giang châu - Tại Khê Động