24/10/2021 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu dạ
舟夜

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2020 08:00

 

Nguyên tác

羣山如黛水如烟,
晴樹寒無極目天。
亂後州民纔一二,
夢回客路已三千。
月中磬響觀音院,
燈裏琴鳴護貢船。
不識桂林何日到,
舟人啁哳語窗前。

Phiên âm

Quần sơn như đại thuỷ như yên,
Tình thụ hàn vô cực mục thiên.
Loạn hậu châu dân tài nhất nhị,
Mộng hồi khách lộ dĩ tam thiên.
Nguyệt trung khánh hưởng Quan Âm viện,
Đăng lý cầm minh hộ cống thuyền[1].
Bất thức Quế Lâm[2] hà nhật đáo,
Chu nhân chu triết ngữ song tiền.

Bản dịch của Đông Xuyên

Núi tựa mày xanh, khói phủ sông,
Cỏ hoang, cây tạnh, vút trời trông:
Dân làng sau loạn lưa vài mống,
Dặm khách trong mơ vượt mấy trùng.
Trăng tỏ, chuông ngân, êm cửa Phật,
Đèn giong, đàn gảy rộn thuyền công.
Quế Lâm chả biết hôm nào tới?
Nheo nhéo phu đò nói trước song.
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

[1] Thuyền công, tức thuyền về công vụ, ý nói thuyền quan sứ đi cống.
[2] Tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh lỵ này đóng ở đó. Xưa kia, sứ bộ ta sang Trung Quốc thường đi qua đây. Phong cảnh rất đẹp. Đã có câu: “Quế Lâm sơn thuỷ giáp thiên hạ” (Nước non Quế Lâm nhất thiên hạ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Chu dạ