21/05/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há bách bộ vân thê quá Liên Hoa câu xuyên Ngao Ngư động tác
下百步雲棲過蓮華沟穿鰲魚洞作

Tác giả: Thẩm Đức Tiềm - 沈德潜

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/04/2019 22:45

 

Nguyên tác

山轉路滅沒,
險逾川中棧。
斗然遇此崖,
直下足難踐。
已累百步梯,
誰數九折坂。
探奇志勇猛,
前進不敢懶。
氣銳力副之,
崎嶇亦平坦。
回合望欲迷,
凹凸勢莫鏟。
行過蓮華沟,
一線蛇蜿蜿。
是日雲煙凝,
四望失蹇產。
策恐支虛沙,
足防滑蒼蘚。
高步躋危岡,
怪偉忽在眼。
有境窺門垣,
無底入甑甗。
呀呷疑吞人,
僂行敢驕蹇?
漸穿巨鰲腹,
神定体幾痯。
飛鳥斷蹤跡,
樵者見亦罕。
行當逢容成,
丹臺路匪遠。

Phiên âm

Sơn chuyển lộ diệt một,
Hiểm du xuyên trung sạn.
Đẩu nhiên ngộ thử nhai,
Trực há túc nan tiễn.
Dĩ luỵ bách bộ thê,
Thuỳ sổ cửu chiết bản[1].
Thám kỳ chí dũng mãnh,
Tiền tiến bất cảm lãn.
Khí nhuệ lực phó chi,
Kỳ khu diệc bình thản.
Hồi hợp vọng dục mê,
Ao đột thế mạc sản.
Hành quá Liên Hoa câu[2],
Nhất tuyến xà uyển uyển.
Thị nhật vân yên ngưng,
Tứ vọng thất kiển sản.
Sách khủng chi hư sa,
Túc phòng hoạt thương tiển.
Cao bộ tề nguy cương,
Quái vĩ hốt tại nhãn.
Hữu cảnh khuy môn viên,
Vô để nhập tặng ngoãn.
Nha háp nghi thôn nhân,
Lâu hành cảm kiêu khiển.
Tiệm xuyên Cự Ngao phúc[3],
Thần định thể kỷ quản.
Phi điểu đoạn tung tích,
Tiều giả kiến diệc hãn.
Hành đương phùng Dung Thành[4],
Đan Đài[5] lộ phỉ viễn.

Dịch nghĩa

Chuyển núi này sang núi khác mất đường
Còn hiểm hơn sạn đạo trong đất Xuyên
Sững đứng gặp vách núi này
Xuống luôn chân không bám được
Phải nhờ đến thang trăm bước
Ai đếm chín khúc quanh
Chí mạnh mẽ thăm đất lạ
Tiến lên không dám lười
Khí hăng hái sức gắng cố
Gập ghềnh trở thành bằng phẳng
Uốn lượn nhìn thấy mê
Mấp mô thế không thể san bằng
Đi qua ngòi Liên Hoa
Tuyến đường như rắn lượn
Hôm nay mây mù đọng
Nhìn xung quanh không thấy quanh co
Gậy sợ chống vào cát lùn
Chân phòng trượt rêu xanh
Nâng chân cao vượt gò dốc
Sự lạ lung lớn lao ở trước mắt
Có chỗ nhìn như cửa bức tường
Đi vào cái chỗ không đáy
Ngỡ nó nuốt người
Đi lom khom đâu dám đi thẳng
Dần dần luồn qua được bụng cá ngao
Định thần thấy người mệt nhoài
Chim bay không dấu vết
Hiếm thấy người đi hái củi
Cuộc đi chơi này đáng phải gặp Dung Thành
Vì đường đến Đan Đài không xa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chuyển núi đường mất hút
Hiểm hơn đường trong Xuyên
Gặp vách này thẳng đứng
Khó bám xuống bằng chân
Phải nhờ thang trăm bậc
Ai đếm quanh chín lần
Chí hăng thăm nơi lạ
Bước đi không ngại ngần
Khí mạnh cùng sức gắng
Khấp khểnh phẳng bằng liền
Quanh co nhìn mờ mắt
Mấp mô thế khó san
Ngòi Liên Hoa qua được
Đường như hình rắn trườn
Hôm nay mây mù đọng
Mất quanh co bốn bên
Gậy chống sợ cát lún
Chân bước phòng rêu trơn
Nhấc cao chân gò dốc
Cảnh lạ lùng hiện lên
Có chỗ như tường cửa
Chỗ không đáy đặt chân
Ngỡ người bị nó nuốt
Lom khom luồn qua dần
Bụng cá ngao qua được
Người mỏi mệt định thần
Chim bay không dấu vết
Vắng hái củi người dân
Gặp Dung Thành đáng lẽ
Vì đường Đan Đài gần
[1] Núi Cùng Lai ở phía tây huyện Vinh Kinh, Tứ Xuyên, đường núi hiểm trở quanh co, phải chín khúc quanh mới lên được nên có tên như vậy.
[2] Đường phải đi qua để lên đỉnh núi Liên Hoa.
[3] Bụng cá ngao tức Ngao Ngư động, ở chân núi Ngao Ngư, trong động có đường bằng thang có thể đi.
[4] Tương truyền là đại thần của Hoàng Đế sau đạo gia gán gép nâng thành người: tiên, thành thầy của Hoàng Đế và Lão Tử, ở đây chỉ người.
[5] Đài luyện đan, ở trước đỉnh Luyện Đan, ở núi Hoàng Phong. Một hang động và ngòi Hoa Sen kể trên đều nằm trong dãy Hoàng San.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Đức Tiềm » Há bách bộ vân thê quá Liên Hoa câu xuyên Ngao Ngư động tác