23/05/2024 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người phải thật là người
Ha férfi vagy, légy férfi

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 09:08

 

Nguyên tác

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol;
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállanak vele...
Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hallgass, ha műved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Függetlenségedet
A nagyvilág kincséért
Árúba ne ereszd.
Vesd meg, kik egy jobb falatért
Eladják magokat.
"Koldusbot és függetlenség!"
Ez légyen jelszavad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Người phải thật là người
Không phải là con rối
Để số phận ngược xuôi
Đến bất ngờ chi phối
Số phận là con chó non gan
Người có gan chống lại
Nó cút vội cút vàng
Cho nên đừng sợ hãi

Người phải thật là người
Không ở nơi miệng lưỡi
Hơn cả Đê-mốt-sten
Nói càng hay càng giỏi
Kiến thiết hay phá hoại
Làm xong cần lặng im
Mưa bão, xong việc mình
Nấp ở đâu không biết

Người phải thật là người
Thực hành điều lý tưởng
Nói đường hoàng dũng cảm
Đổ máu cũng không cần
Kiên trì chủ nghĩa mình
Coi trọng hơn tính mạng
Thà tính mạng mất đi
Mà vẫn còn danh dự

Người phải thật là người
Không mảy may ỷ lại
Không phải vì của cải
Bán độc lập của mình
Bán mình vì miếng ăn
Mọi người khinh rẻ mất
Câu cách ngôn rất hay:
"Đói nghèo mà độc lập!"

Người phải thật là người
Sức mạnh và dũng cảm
Giúp cho ta tác chiến
Với số phận, cuộc đời
Như một cây đại thụ
Gió bật gốc đi rồi
Mà thân cây to lớn
Vẫn thẳng tắp đời đời
Pest, 1-1847

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Người phải thật là người