10/06/2023 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/03/2021 16:03

 

Chiều nay ướt bốn chân trời,
heo heo gió lạnh, rơi rơi mưa buồn...
Hoàng hôn lại nhớ hoang hôn,
nơi xa không biết có buồn hay không?
Quảng Bình chiều 19-11-1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chiều (I)