20/06/2024 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi con ra đời

Tác giả: Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 04/01/2010 05:12

 

Khi con sinh cái tã đã nhuộm xanh
Cái nôi mắc trước cửa hầm trú ẩn
Lửa đạn giặc sém cành hoa đậu ván
Bên bờ ao con chuồn chuồn mất chỗ chơi
Đã có trước tiếng đầu tiên con khóc
Là tiếng rú cuồng điên của bọn giặc trời

Khi con sinh trời đã xanh rồi
Có vạch trắng của đường bay tên lửa
Cây lá màu nguỵ trang lúc nào chẳng rõ
Mặt đất dọc ngang xẻ những chiến hào
Lời mẹ ru không chỉ ngọt ngào
"Cái bống ngủ ngon, cánh cò bay mải..."
Bởi khi bay có cánh cò đã gãy
Trong lúc ngủ say cái bống vẫn giật mình

Con sinh ra - ... Trên Tổ quốc con sinh
Giữa trang sử những ngày chống Mỹ
Cũng như bao nhiêu anh hùng dũng sĩ
Con hôm nay trong lửa đạn ra đời
Lĩnh Nam, 23-11-1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳnh » Khi con ra đời