21/05/2022 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

IV. Puppavagga (Hoa)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 29/11/2009 23:12

 

44
Người nắm vững tâm mình
chinh phục khắp ba cõi
khéo diễn vi diệu kinh
như đạo gia sáng tạo
kết hoa thơm nghìn tràng

45
Thông suốt kinh luật luận
chuyển pháp khắp trời người
xướng tụng ảo diệu thơ
gieo hạt hoa khắp cõi

46
Quán tự thân bọt nổi
pháp huyễn hóa sông mê
bẻ tên vàng cám dỗ
cung nỏ chúng ma lìa
chớp mắt vượt cổng vọng
bè mây đậu bến kia

47
Như sóng hồng tràn ngập
cuộn thôn trúc đêm thâu
tử thần nâng búa ngọc
hất rổ hoa nhiệm mầu
của ai vừa góp nhặt
mê đắm giữa rừng sâu

48
Người sinh lòng tham luyến
vòng hoa ngát vừa xâu
tử thần thêm có dịp
về gọi kẻ mê sầu

49
Ôm bình vàng hóa độ
như ong vào cõi hoa
cầu giọt nhụy thơm quý
hoa dung nào phôi pha

50
Ngó chi lỗi người ta
như tìm mây núi trước
lòng ngẫm phận mình thôi
hoa giữa trời tuyết buốt

51
Cội hoa kia rực rỡ
như băng tuyết vô hương
tụng suông trăm bài kệ
công đức thoảng hơi sương

52
Như áng hương vi diệu
thoảng từ cội lan vàng
miệng lành là khuôn ngọc
việc lành là hào quang

53
Ba tạng nụ hoa thơm
kết nên vô số tràng
thân như trụ kim cang
độ chúng sinh vô vàn

54
Hương kỳ hoa dị thảo
ngược gió nào đơm hương
đức hạnh người chân thật
tự đưa khắp mười phương

55
Trầm quí ngát hương lên
nào bằng giải thoát hạnh
ngào ngạt suốt tam thiên
lá hoa dâng cõi thánh

56
Hương trăm hoa vi diệu
nào sánh hạnh nguyên lành
thoảng ngát đến cao xanh
hương trang nghiêm cõi Phật

57
Người tựu thành hạnh nguyện
ý không nổi bão hồng
an trụ đảo chính trí
tâm hiện mạch nguồn trong

58-59
Nơi nước đọng bùn nhơ
kết sen hồng thanh khiết
cõi hoặc khổ nguy nàn
thị hiện đệ tử Phật
trí tuệ sáng nhân gian
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » IV. Puppavagga (Hoa)