27/05/2024 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Chi Lăng
過支陵

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2013 08:20

 

Nguyên tác

疊重件嶺多雲雨,
一度戰爭是想師。
逐盡敵軍山海亮,
來觀北國答恩師。

Phiên âm

Điệp trùng kiện lĩnh đa vân vũ,
Nhất độ chiến tranh thị tưởng sư.
Trục tận địch quân sơn hải lượng,
Lai quan Bắc quốc đáp ân sư.

Dịch nghĩa

Rừng núi trập trùng giữa bao nhiêu mù sương
Đã một thời chiến tranh ta vẫn nhớ thầy dạy
Sau khi đánh đuổi quân xâm lăng, núi sông bừng sáng
Bây giờ đi thăm Bắc quốc để đền đáp ơn thầy

Bản dịch của Minh Thuận

Trập trùng núi đẹp lắm mưa mây
Một thuở chiến chinh vẫn nhớ thầy
Đuổi hết quân thù sông núi sáng
Đi thăm Bắc quốc đáp ơn thầy
Bài thơ do Lê Văn Chương cung cấp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Quá Chi Lăng