04/08/2021 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bùa lá

Tác giả: Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 11:43

 

I
Lá vàng tôi thả bùa mê
Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
Lỡ làng mười tám đôi mươi
Tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già
Tơ vương tóc rối chân gà
Ai mua tôi bán - để mà cầu duyên…

II
Đợi người như đợi trăng lên
Người như chàng Cuội -  Người quên lối về
Đêm dài - đêm thả bùa mê
Cho con đom đóm bờ đê lạc đường

III
Buồn tình ngồi ngắm trăng suông
Chẳng ai thương đến thì thương lấy mình
Lá rơi lạc xuống sân đình
Bùa yêu tôi thả - cho mình tôi… yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thị Đạo Tĩnh » Bùa lá