17/10/2021 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão nhạn lữ tịch
老雁旅夕

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 02/06/2010 19:14

 

Nguyên tác

夜寒潮漲水溶溶,
極目江山倚短蓬。
野度霜飛船有月,
海山雲靜樹無風。
百年吟憶紅都客,
半世身疑赤碧翁。
遙岸更聞何處笛,
聲聲吹徹水晶宮。

Phiên âm

Dạ hàn triều trướng thuỷ dung dung,
Cực mục giang san ỷ đoản bồng.
Dã độ sương phi thuyền hữu nguyệt,
Hải san vân tĩnh thụ vô phong.
Bách niên ngâm ức Hồng Đô khách[1],
Bán thế thân nghi Xích Bích ông[2].
Dao ngạn canh văn hà xứ địch,
Thanh thanh xuy triệt thuỷ tinh cung[3].

Dịch nghĩa

Đêm lạnh triều dâng nước dờn dờn,
Tựa mui thuyền nhỏ, mắt đầy sông núi.
Nơi bến đò vùng quê sương toả, thuyền có trăng,
Trên hòn đảo ở ngoài biển mây tạnh, cây không gió.
Trăm năm ngâm vịnh nhớ khách phủ Hòng Đô,
Tấm thân nửa đời ngờ là người sông Xích Bích.
Bờ xa lại nghe tiếng địch (sáo), không biết ở nơi nào,
Tiếng nào, tiếng nấy đều đến tận cung thuỷ tinh.

Bản dịch của Quách Tấn

Dờn dờn đêm lạnh nước dâng đầy,
Nương mũi bồng trông khắp đó đây.
Bến vắng sương lồng thuyền khẳm nguyệt,
Đảo xa mây tạnh gió ngừng cây.
HHồng Đô nhớ khách phong tao ấy,
Xích Bích ngờ thân lãng đãng nầy.
Văng vẳng nơi đâu? Bờ trỗi địch,
Cung Rồng thăm thẳm tiếng xa bay.
Tiêu đề được Quách Tấn dịch là Đêm nghỉ bến Lữ nhạn, có thể có sai sót, để nguyên không sửa.

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 138
[1] Chỉ Vương Bột, người làm bài từ nổi tiếng Đằng Vương các, trong buổi Đô đốc Hồng Đô đãi yến tiệc.
[2] Chỉ Tô Đông Pha, người làm bài 2 bài phú về Xích Bích. Ý tác giả vừa tự đắc về tài ba vừa cảm khái về thời vận: không có được dịp may để gặp Vương Bột và thân phải lận đận như Tô Đông Pha.
[3] Cung Long vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Lão nhạn lữ tịch