09/03/2021 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao Tự lắm bãi nhiều doi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 09:55

 

Giao Tự[1] lắm bãi nhiều doi,
Lắm con gái đẹp nhiều nơi phải lòng.
Giao Tự gần giếng gần sông,
Nước trong tắm mát, má hồng thêm xinh.
Khảo dị:
Giao Tự lắm bãi nhiều sơi,
Lắm con gái đẹp nhiều nơi phải lòng.
Giao Tự gần giếng gần sông,
Đàn bà thì ít, đàn ông thì nhiều.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên nôm là làng Chè, thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nằm bên bờ sông Đuống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giao Tự lắm bãi nhiều doi